OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Samarbeid med foresatte

Fram til elevene er 18 år skal skolen samarbeide med elevenes foresatte. Foreldre og andre foresatte er av uvurderlig betydning når det gjelder å støtte og motivere egne barn og ungdommer i skolearbeidet og motvirke fravær. Følg med på skolens hjemmeside og andre digitale plattformer. 

Visma in school

Foresatte har rett til innsyn i elevens skolegang. Dette får du via det skoleadministrative systemet Visma in school

Logg inn med ID-porten.

På Visma in school finner du:

  • Egne kontaktopplysninger
  • Timeplan
  • Meldinger fra skolen
  • Historikk (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)

  • Læreplan

Kontaktinformasjon til foresatte hentes automatisk inn fra Folkeregisteret. Legg inn e-post og telefonnr hvis dette ikke er registrert.

Kommer du deg ikke inn på Visma in school? Ta kontakt med skolen.

Når eleven fyller 18 år er det eleven selv som bestemmer om foresatte skal ha tilgang.

 

Varsel

Eleven og foresatte til umyndige skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for å gi karakter.

Eleven og foresatte skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (NG) eller lite god (LG) i orden eller atferd.

Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe seg grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet til å forbedre karakteren i orden og atferd.

Varselet sendes via Visma in school.

Transponder

Transponder er en sms-løsning vi bruker til kommunikasjon med elevene og foresatte. Ved skolestart innhenter vi kontaktinformasjon til foresatte via et elevdataskjema som sendes med elevene hjem. Foresatte får transpondermeldingene via SMS eller appen som kan lastes ned i Appstore eller Google Play.

Får du ikke meldinger fra skolen? Ta kontakt med oss.

Foreldremøter

Klassevise møter for foresatte avholdes i løpet av de første ukene etter skolestart. Invitasjon kommer via Transponder og blir lagt ut på nettsiden. 

Foreldresamtaler

Det arrangeres foreldresamtaler med foresatte og elev på begynnelsen av skoleåret på vg1 og vg2 for elever under 18 år. Invitasjon kommer fra kontaktlærer.

Skolemiljø

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dersom foresatte får mistanke om at ungdommen mistrives, opplever trakassering, mobbing eller andre problemer i skolemiljøet er det svært viktig at skolen kontaktes umiddelbart. Vi har også en mobbeknapp hvor man kan melde i fra om mobbing digitalt.